Меню
Время
Наш опрос
Оцените наш сайт

Всего ответов: 194
Музыка на НовыйГод

         Официальный сайт горловской школы №8


Главная » 2014 » Апрель » 8 » Обніміться, брати мої
14:41
Обніміться, брати мої

Положення про Всеукраїнський турнір юних інтелектуалів «Обніміться, брати мої»,  присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнський турнір юних інтелектуалів «Обніміться, брати мої», присвячений 200-річчю з дня народження Т.Г. Шевченка (далі – Турнір) проводиться серед команд загальноосвітніх закладів України шляхом комп’ютерного тестування на порталі онлайн-тестування www.test-on-line.com. Турнір є продовженням традиційного турніру «Знай українське!»

Умови проведення Турніру передбачають однакові вимоги до всіх учасників незалежно від типу, форми власності, розташування, підпорядкування навчального закладу.

1.2. Основними завданнями Турніру є:

 • вивчення та популяризація творчості Тараса Шевченка;
 • розвиток національної свідомості та патріотизму учнівської та студентської молоді;
 • виявлення та розвиток обдарованих учнів  та надання їм допомоги в інформатизації процесу їхнього навчання;
 • формування вміння учнів  працювати в команді;
 • підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;
 • ознайомлення учнів  з пізнавальними можливостями мережі Інтернет.

1.3. Засновниками Турніру є Національна академія педагогічних наук України, департамент освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

1.4. Організаторами турніру є Український центр оцінювання якості освіти, регіональні центри оцінювання якості освіти (за згодою).

1.5. Технічним партнером Турніру є портал онлайн-тестування www.test-on-line.com.

 2. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ТУРНІРУ

 2.1.   Для організації та проведення Турніру створюється організаційний комітет (далі – Оргкомітет).

2.2.        До складу Оргкомітету входять представники засновників, організаторів, та інші особи, задіяні до проведення Турніру.

2.3.     Оргкомітет:

 • проводить організаційну роботу з підготовки та проведення Турніру;
 • забезпечує дотримання порядку проведення Турніру на основі програмного засобу, розробленого Івано-Франківським РЦОЯО;
 • інформує громадськість про підготовку, хід та підсумки Турніру через мережу Інтернет та інші засоби масової інформації;
  • визначає терміни проведення Турніру;
  • визначає переможців Турніру;
  • сприяє висвітленню результатів Турніру у засобах масової інформації.

2.4.     Оргкомітет ухвалює свої рішення більшістю голосів присутніх на засіданні членів.

2.5. Для оперативного управління ходом підготовки та організації турніру в оргкомітеті вводяться посади виконавчого директора Турніру та двох заступників виконавчого директора з правом задіювати співголів та членів організаційного комітету для розв’язання відповідних завдань.

3. УЧАСНИКИ ТУРНІРУ

3.1.   До участі у Турнірі допускається команда, в складі якої є 10 (для міських навчальних закладів) та 5 учасників (для селищних, сільських навчальних закладів).

3.2.  Навчальний заклад визначає склад команди та призначає її капітана.

3.2. Навчальний заклад може виставити для участі у турнірі більше однієї команди.

3.3. Команда може брати участь у Турнірі в неповному складі.

3.4. Під час заочного етапу команда може мати в ролі консультантів вчителів (викладачів).

 4. РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ В ТУРНІРІ

4.1. Реєстрація для участі у Турнірі проводиться капітаном команди через мережу Інтернет на порталі онлайн-тестування www.test-on-line.com, з 9 до 28 березня 2014 р.

4.2. Реєстрація команди до участі у Турнірі починається з реєстрації капітана.

5. ПРОВЕДЕННЯ ЗАОЧНОГО ЕТАПУ ТУРНІРУ

5.1. Турнір проводиться у березні-квітні 2014 року у два етапи: заочний (для всіх зареєстрованих команд) та очний для 20 команд – переможців заочного етапу в командному заліку і 10 кращих в особистому заліку індивідуальних учасників за номінаціями, визначеними у розділі 6 (у кожній з областей).

5.2. Заочний етап Турніру включає у себе 4 тури тестування в режимі онлайн на сайті www.test-on-line.com за такими тематичними напрямками:

 • «Життєвий шлях Т. Шевченка»;
 • «Т. Шевченко і література»;
 • «Т. Шевченко і мистецтво»;
 • «Шевченкіана пам’яті».

5.3. Під час тестування з кожного тематичного напрямку учасники Турніру виконують 30 тестових завдань у форматі вибору однієї правильної відповіді з 4 запропонованих. Правильна відповідь за кожне тестове питання оцінюється в 1 бал, неправильна – 0. Тривалість виконання завдань усіх тематичних напрямків кожним учасником – 40 хвилин.

5.4. Результати тестування з кожного тематичного напрямку оцінюються за  шкалою 0-30 балів (0 – мінімальний результат, 30 – максимальний результат).

5.5. Для складання тестових завдань Оргкомітет Турніру залучає висококваліфікованих фахівців. Вони несуть персональну відповідальність за науковий рівень змісту завдань, їх достовірність та конфіденційність.

5.6. Завдання конфіденційним способом передаються залученими фахівцями представникові Івано-Франківського РЦОЯО для занесення в комп’ютерну програму.

5.7. Надання інформації про зміст завдань третім особам категорично заборонено.

5.8. Тестування з кожного тематичного напрямку відбувається в окремий день.

5.9. Учасники Турніру виконують завдання в режимі он-лайн, заходячи в програму тестування за своїми логіном та паролем, отриманими при реєстрації. Вся команда для виконання завдань повинна одночасно зайти у визначені Оргкомітетом дні проведення тестувань у проміжку часу з 14-ї до 15-ї години.

5.10. Про дату і час тестувань з кожного тематичного напрямку Оргкомітет інформує учасників через офіційні сайти організаторів Турніру та SMS-повідомленням капітана команди.

5.11. Місце розташування комп’ютера учасника не береться до уваги (участь в Турнірі може забезпечуватися з комп’ютерного класу навчального закладу, домашнього, офісного комп’ютера і т.д.).

 6. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ЗАОЧНОГО ЕТАПУ ТУРНІРУ 

6.1.       До контролю за проведенням Турніру та підбиттям підсумків залучаються представники засобів масової інформації і громадськості.

6.2.   У Турнірі ведеться командний та особистий залік результатів. Командний результат визначається за загальною кількістю набраних балів всіма її членами.

6.3. Неучасть зареєстрованого учасника команди в котромусь з тестувань Турніру оцінюється в 0 балів.

6.4. Для створення рівних умов при підбитті підсумків результат команд сільських, селищних шкіл буде множитися на коефіцієнт 2 (10/5=2).

6.5. За результатами заочного етапу для участі у очному етапі Турніру відбираються в особистому заліку по 10 учасників з найвищим результатом в кожній з областей та 20 кращих команд в загальноукраїнському заліку.

6.6. У випадку рівної кількості балів у командному заліку переможці заочного етапу визначаються за результатом капітана команди, а переможці в особистому заліку – шляхом комп’ютерного жеребкування в режимі он-лайн згідно з окремо затвердженим порядком.

 

7. ОЧНИЙ ЕТАП ТУРНІРУ, ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТУРНІРУ У КОМАНДНОМУ ТА ОСОБИСТОМУ ЗАЛІКАХ

 

7.1. За підсумками заочного етапу Турніру до очного етапу допускаються 20 команд-переможниць в загальноукраїнському командному заліку та по 10 найкращих учасників в особистому заліку в кожній області.

7.2. Очний етап в особистому заліку проводиться, як правило, у визначених Оргкомітетом навчальних закладах міст-обласних центрів. Очний етап у командному заліку проводиться за місцем розташування навчальних закладів команд-переможниць.

Очний етап турніру за дорученням Оргкомітету організовують регіональні центри оцінювання якості освіти.

7.3. Якщо учасник Турніру здобув право участі в очному етапі одночасно в командному та особистому заліках, то він виконує завдання за місцем розташування свого навчального закладу.

7.4. Учасники очного етапу виконують завдання за обов’язкової присутності представників Оргкомітету Турніру, які здійснюють контроль самостійності виконання завдань кожним учасником. Представники Оргкомітету Турніру ведуть протокол очного етапу за формою, встановленою Оргкомітетом.

7.5. Вчителі-консультанти не мають права бути присутніми під час виконання учасниками завдань очного етапу.

7.6. Результати очного етапу визначаються аналогічно до заочного етапу.

7.7. Підсумковий результат учасників Турніру визначається за результатом  очного етапу.

7.8. Очний етап проводиться у формі одного комбінованого тесту, в якому учасникам пропонуються 30 тестових завдань з усіх тематичних напрямків Турніру. Дату проведення очного етапу Оргкомітет Турніру доводить до відома учасників не пізніше, ніж за три дні до проведення очного етапу.

7.9. У випадку наявності двох чи більше однакових результатів переможець Турніру в командному заліку визначається за результатами капітанів команд, а в особистому заліку – шляхом комп’ютерного жеребкування в режимі он-лайн згідно з окремо затвердженим порядком.

7.10. При проведенні очного етапу та встановленні підсумків Турніру Оргкомітет залучає представників засобів масової інформації та громадськості.

7.11. Команди та учасники, що зайняли призові місця в командному та особистому заліку, нагороджуються призами, встановленими Оргкомітетом. Крім того, кращі команди та учасники в кожній області можуть нагороджуватися призами, заснованими доброчинцями за погодженням з Оргкомітетом.

7.12. Інші учасники очного етапу можуть бути нагороджені за наявності призового фонду Турніру, утвореного відповідно до п. 8.1. цього Положення.

 8. ПРИЗОВИЙ ФОНД ТУРНІРУ 

8.1. Призовий фонд Турніру складається з призів, встановлених департаментом освіти, науки, сімї, молоді та спорту Івано-Франківської ОДА для команд (учасників) Івано-Франківської області, та зі спонсорських коштів (призів), зібраних організаторами.

8.2. В залежності від наповнення призового фонду кількість переможців рішенням Оргкомітету може бути розширена.

 9. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТУРНІРУ 

9.1. Нагородження переможців Турніру в командному та особистому заліках здійснюється в урочистій обстановці. Формат процедури нагородження Оргкомітет Турніру визначає спільно з переможцями Турніру.

Офіційний сайт конкурсу

Категория: Конкурсы, олимпиады | Просмотров: 184 | Добавил: Домовёнок | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Альбом: символика

«  Апрель 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Форма входа

Copyright Gosh8 © 2018
Конструктор сайтов - uCoz